Åldersgräns

Personer som är under 18 år får inte beställa på kungstobak.com. För att beställa behöver du styrka din ålder – oavsett om du köper tobaksprodukter eller andra produkter.

Beställning som görs i annan persons namn (urkundsförfalskning), eller på annat sätt som medför att Kungstobak riskerar lida ekonomisk skada, polisanmäls. Vid misstanke om oegentligheter eller missbruk av vår beställningsfunktion förbehåller vi oss alltid rätten att neka ett köp.