Köp- och betalningsvillkor

Köpvillkor

Verona P Turspel AB, org.nr 556962–3670 (”Kungstobak”) driver webbplatsen www.kungstobak.com (“webbplatsen”). Via webbplatsen kan du köpa varor från Kungstobak. Dessa allmänna köpvillkor gäller för samtliga beställningar av varor du som konsument slutför på webbplatsen. Genom att slutföra din beställning accepterar du villkoren. Kungstobak förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i villkoren. Varje ändring publiceras på webbplatsen och gäller med omedelbar verkan. Bestämmelserna ibland annat konsumentköplagen (1990:932) samt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämpas på samtliga köp som konsumenter gör via webbplatsen.

 

Köpavtal

Genom att slutföra en beställning accepterar du dessa villkor. Köpavtal ingås först då din beställning bekräftats via en e-postbekräftelse till den adress som du angett vid beställningen. Observera att du måste vara 18 år eller äldre för att ingå avtal med Kungstobak och att avtal endast ingås med konsumenter med leveransadress i Sverige.

 

Priser och avgifter

Samtliga priser som anges på webbplatsen är i svenska kronor inklusive mervärdesskatt (moms). Den totala kostnaden för din beställning beräknas automatiskt baserat på dina val och presenteras innan du slutför beställningen. Eventuella felaktigt angivna priser kan komma att korrigeras i samband med Kungstobaks bekräftelse av din beställning till din e-postadress.  

 

Pris- och produktinformation på webbplatsen

Kungstobak strävar efter att informationen på webbplatsen alltid ska vara korrekt men reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen såsom fel i produktbeskrivning, felaktigt pris och felaktig information om lagerstatus. Kungstobak förbehåller sig vidare rätten att när som helst korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera informationen. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende eller beskaffenhet.

 

Force majeure

Kungstobak är inte skyldigt att fullgöra köpavtalet om fullgörandet försvåras till följd av en händelse utanför Kungstobaks rimliga kontroll (till exempel ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller annan extraordinär händelse). Dessa omständigheter befriar Kungstobak från skyldigheten att utge skadeståndsersättning och har omständigheten varat längre än två månader har både du och Kungstobak rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

Betalning

Betalning på webbplatsen sker via Kungstobaks samarbetspartner Stripe eller Swish beroende på det val du gör. Swish-betalning görs smidigt direkt i Swish-appen där du godkänner med Bank-ID.

Tillåtna kort för betalning är Mastercard, Visa och American Express (Amex). Vid betalning med kort anges kortnummer, kortets giltighetsdatum samt CVC-koden. Kortnummer lagras ej av Kungstobak efter genomförd transaktion. 

Säkerhet

Webbplatsen (www.kungstobak.com) använder SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data. Företaget Netscape Communications har tagit fram och utvecklat SSL. SSL använder digitala certifikat för att kontrollera sändare och mottagare av dataöverföringen. På webbplatsen används Verisign som utfärdare av certifikat. Certifikatet är av typen Secure Site Pro with EV, vilket ger den högsta tillgängliga krypteringen i webbläsare från Microsoft med flera. Certifikatet Secure Site Pro with EV använder sig av en 256-bitars kryptering och möjliggör därför användning av de senaste funktionerna i moderna webbläsare.