Skip to content

Reklamation & returer

Reklamationsrätten omfattar endast ursprungliga fel och inte fel som till exempel beror på att varans normala hållbarhetstid passerats eller som uppkommit på grund av normalt slitage.

Reklamera snus

Om du vill reklamera ett snus från oss gör du det enklast genom att mejla till oss på info@kungstobak.com. Detta gäller både snus som är köpt i en butik och på vår hemsida. Beskriv din reklamation noggrant och bifoga en tydlig bild på produktfelet. Alla uppgifter på förpackningen är nödvändiga för att vi lätt ska kunna spåra eventuella fel.

När du har genomfört reklamationen ber vi dig spara dosan med innehåll tills dess att vi svarar dig. Vissa fel (till exempel lukt och smak) kräver att du själv skickar in produkten till oss.

Transportskador

För att ärenden rörande en transportskada på en produkt från oss ska kunna handläggas på snabbast möjliga sätt ber vi dig att behålla produktens emballage så att detta kan besiktigas. Vid retur och reklamation på grund av en transportskada, vänligen hör av dig direkt till oss per mejl, telefon eller besök oss i butiken.

Ångerrätt & returer

När du som konsument handlar varor på internet har du som huvudregel alltid 14 dagars ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten gäller inte vid köp av snus eftersom snus är en färskvara med begränsad hållbarhetstid.